KOLK Veiligheid

Uw veiligheid… onze zorg

 Sinds enige tijd is KOLK Veiligheid partner van Bewind.info. In elke branche is het belangrijk dat het personeel adequaat is opgeleid tot bedrijfshulpverlener. Bovendien… in de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening.

Iedere werkgever dient goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en ontruiming. Hierbij moet een werkgever zich laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. KOLK Veiligheid verzorgd veiligheidstrainingen, reanimatiecursussen en/of BHV-opleidingen aan de opleidingsbehoefte van bedrijven of organisaties.

Bij incidenten of calamiteiten komen bedrijfshulpverleners direct in actie. Ze verlenen Eerste Hulp bij ongevallen, ze bestrijden een beginnende brand of ze ontruimen een gebouw of terrein. Waar dit nodig is, alarmeren zij de brandweer, politie en ambulance.

Een goede bedrijfshulpverlening is letterlijk van levensbelang voor organisaties en bedrijven. Bedrijfshulpverleners beperken de schade aan de organisatie: ze maken een snelle werkhervatting mogelijk en ze voorkomen dat er slachtoffers vallen.

Ook voor oefen- of simulatiesessies, rollenspel met acteurs, ontruiming- of reguliere BHV-oefeningen zijn staan wij tot uw beschikking.

U kunt ons tevens inhuren als observant/waarnemer tijdens oefeningen. De opdrachtgever krijgt vervolgens een rapportage van bevindingen met als resultaat een verzameling van waarnemingen en adviezen. Hiermee kunt u uw organisatie verder professionaliseren en efficiënter maken. Want… u wilt toch ook dat de veiligheid van uw medewerkers goed georganiseerd is?

Wij certificeren namens het NIBHV, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en onze eigen certificering namens KOLK Veiligheidsopleidingen.

KOLK Veiligheid heeft op het gebied van BHV en veiligheid óók ervaring met het opstellen, beoordelen en adviseren op het gebied van RI&E’s. Onze deskundigen kunnen de risico’s waar uw bedrijf of organisatie mee te maken heeft, inventariseren en een Plan van Aanpak schrijven over de maatregelen die genomen moeten worden om deze risico’s te verkleinen. Bij de toetsing wordt gekeken of de bedrijfssituatie correct weergegeven is en of alle risico’s genoemd worden. Wanneer KOLK Veiligheid de RI&E heeft opgesteld, kunt u er zeker van zijn dat aan alle Arbo-eisen wordt voldaan.

Is uw bedrijfshulpverlening goed op orde? Wij adviseren en helpen u graag… voor advies en training kunt u altijd bij ons terecht.

Mail vrijblijvend naar info@kolk-veiligheid.nl

Ga terug naar het overzicht